Կլինիկական հոգեբան Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյանի անձնական կայք - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն

 • Կլինիկական հոգեբան Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյանի անձնական կայք- www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, հոգեթերապիա, Միհրդատ, Ռոստոմի, Մադաթյան

 • Սկայպ խորհրդատվություններ - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, խորհրդատվություն, սկայպ, skype

 • Կարդա իմ գիրքը - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, դեպրեսիայի բուժումը, лечение депрессии, գիրք, Միհրդատ, Մադաթյան

 • Խորհրդատվություններ - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, հարց ու պատասխան, խորհրդատվություն

 • Ամեն ինչ դեպրեսիայի մասին - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, դեպրեսիա, գիրք, Միհրդատ, Մադաթյան

 • Հոգեբանության նորություններ - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, նորություններ

 • Ամեն ինչ ֆոբիաների մասին - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, ֆոբիա, վախ, հանրագիտարան

 • Տուր Քո հարցը - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, անվճար, խորհրդատվություն, Միհրդատ, Մադաթյան

 • Տարօրինակ հիվանդություններ - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, տարօրինակ, հիվանդություններ

 • Հայաստանն իմ աչքերով - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, Հայաստան, Երևան, Արցախ, Միհրդատ, Մադաթյան

 • Հոգեբանի ընդունարան - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, հոգեթերապիա, Միհրդատ, Ռոստոմի, Մադաթյան

 • Հոգեբանական առակներ - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, հոգեթերապիա, Միհրդատ, Ռոստոմի, Մադաթյան

ua-tour.net

Միջին դարեր

Միջին դարեր - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն

Արևելքի մեծ բժիշկ Ավիցենտան (980-1037 թ.թ.) գրել է, որ՝."Մելանքոլիան - բնական ճանապարհից կարծիքների շեղումն է դեպի վախի և փչացման խանգարումները: Մելանքոլիան որոշվում է ելնելով չափազանց մտածկոտությունից, մշտական գայթակղություններից, ինչ-որ մի բանի, կամ հողի վրա սևեռված հայացքից: Նրա մասին է նաև հուշում դեմքի տխուր արտահայտությունը, անքնությունն ու մտածկոտությունը":

11-րդ դարում Կոնստանտին Աֆրիկացին գրել է "Մելանքոլիայի մասին" տրակտատը, որում եղած տվյալները բանաքաղ է արել արաբական և հռոմեական աղբյուրներից: Նա սահմանել է մելանքոլիան ինչպես վիճակ, որի ժամանակ մարդը հավատում է միայն անբարենպաստ իրավիճակների գալուն: Ըստ նրա, հիվանդության պատճառը այն է, որ սև մաղձի գոլորշիները բարձրանում են դեպի ուղեղ, մթագնելով գիտակցությունը: Այսպիսի շեղվածությունը ձևավորվում է ոչ բոլորի մոտ, այլ միայն այն անձանց, որոնք դրա նկատմամբ ունեն հատուկ տրամադրվածություն:

Էնագի Պոնտիակի (346-399 թ.թ.) և Իոհան Կասսիանի (360-435 թ.թ.) մոտ նկարագրված է անմարդաբնակ վայրերում բնակություն հաստատած ճգնավորների մոտ առաջացած մաքուր, անպատճառ մելանքոլիան: Այդ միայնակ մարդկանց մելանքոլիան համակում էր կեսօրին, այդ պատճառով էլ նրան կոչում էին "կեսօրի սատանա": Այդ մելանքոլիայի հիմնական ախտանիշը՝ asedia-ն է (ալարկոտություն, թուլություն), որը միջնադարում մելանքոլիա հասկացության հոմանիշն էր: asedia-ի տիրապետության տակ եղած կրոնավորը, անհաղթահարելի ցանկություն էր ունենում հեռանալ ճգնարանից և իր առողջացումը փնտրել ինչ-որ ուրիշ տեղում: Նա անընդհատ համառորեն շուրջն է նայում, իրեն տեսակցության եկող ինչ-որ մեկին տեսնելու հույսով: Իր թախծալի անհանգստության մեջ նա մշտապես գտնվում էր կամ ապատիայի մեջ ընկնելու, կամ էլ մոլագարի պես փախչելու վտանգի տակ: asedia –ն, որը ճգնավորների համար հանդիսանում էր "համատարած աղետ, որն դիվահարության է հասնում կեսօրին", սովորաբար կապում են 90-րդ սաղմոսի հետ: Նա անդամալուծում է ուշադրության կենտրոնացման և աղոթելու ունակությունները: Էնագրի Պոնտիակը իր եղբայրակիցներին քարոզել է չտրվել մելանքոլիային և չթողնել իրենց վայրերը:

Վերածննդի դարաշրջանի բժիշկ Ժան Ֆրանսուա Ֆերնելը (1497-1558թ.թ.) անվանում էր մելանքոլիան՝ խելագարություն առանց տենդի: Նա լինում է "ուղեղի հյուծվածության և վերջինիս հիմնական ունակությունների թուլացման" հետևանքով: Մելանքոլիան դա վիճակ է, երբ "հիվանդները և մտածում և խոսում և գործում են աբսուրդ, բանականությունն և տրամաբանությունը երկար ժամանակով անջատված են և այդ ամենը համեմվում է վախով և թախիծով": "Սկսնակ" մելանքոլիկները թուլացած են, ճնշված, "թույլ են հոգով, իրենց նկատմամբ անտարբեր են, համարում են, որ կյանքը՝ ծանրություն է և վախեցնում են նրանից հեռանալու մտքերով": Երբ հիվանդությունը զարգանում է, ապա "հոգով և բանականությամբ խանգարված և թափթփված, նրանք շատ բան են պատկերացնում, և այդ բոլորը մեծամասամբ մռայլ է: Ուրիշները համարում են, որ չպետք է այլևս ոչ մեկի հետ խոսեն, և պետք է իրենց ողջ կյանքը անց կացնեն լռության մեջ: Նրանք խուսափում են հասարակությունից և մարդկանց ուշադրությունից, շատերը մենություն են փնտրում, որն էլ քշում է նրանց թափառելու գերեզմանների և դամբարանների մեջ, վայրի քարանձավներում":

Առաջին պրոտոհոգեբույժ անգլիացի Տ.Բրայտը (1550-1615թ.թ.), 1586թ-ին Անգլիայում հրատարակեց առաջին հոգեբուժության մասին ձեռնարկը: Այդ գիրքը բաղկացած էր 41 գլուխներից, ամբողջովին նվիրված էր դեպրեսսիային և կոչվում էր՝ "Տրակտատ մելանքոլիայի մասին": Որոշ հետազոտողների կարծիքով Բրայտը սերտ բարեկամական կապերով կապված էր Շեքսպիրի հետ, ընդորում քննարկելով և համեմատելով Բրայտի և Շեքսպիրի աշխատությունները կարելի է ենթադրել, որ Շեքսպիրը լավ ծանոթ էր այդ աշխատության հետ:

Անգլիայում մելանքոլիան ստացավ ուրիշ անվանում՝ "Ելիզավետինական հիվանդություն": Սկսած 1621 թ-ին Ռոբերտ Բերտոնի գրած "Մելանքոլիայի անատոմիան" հռչակավոր տրակտատից, որը բարձր էր գնահատել Ֆրիդրիխ Էնգելսը: Որպես հոգեկան հիվանդություն, մելանքոլիայի նկարագրությունը լրացվում է սոցիալ-հոգեբանական բացատրություններով, որոնք ընդգծում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսին են միայնությունը, վախը, աղքատությունը, անպատասխան սերը, չաափազանց կրոնապաշտությունը և այլն: Հետաքրքրաշարժ են Բերտոնի հետևյալ տողերը՝. "Ես գրում եմ մելանքոլիայի մասին որպեսզի խուսափեմ մելանքոլիաից: Մելանքոլիան չունի ավելի մեծ պատճառ քան անբանությունը և չկա ավելի լավ միջոց նրա դեմ քան զբաղվածությունը":

Միջնադարի համար բնորոշ է այն, որ բոլոր զգացողությունները բաժանվում են երկու մասի՝ արատների և առաքինությունների: Լատինական desperatio բառը (հուսահատություն) նշանակում էր ոչ միայն հոգեկան վիճակ, այլև արատ, մեղավոր կասկած Աստվածային բարեգթության նկատմամբ: Այս նույն դասին կարելի է դասել արդեն հիշատակված asedia բառը, որը նշանակում է ապատիա, հոգեկան ալարկոտություն, անտարբերություն: Հաճախ asedia բառի փոխարեն օգտագործում էին tristitia (թախիծ) բառը: 18-րդ դարում այս վիճակները սկսեցին կապակցել մաղձի ֆիզիկական լցվածության հետ և հետզհետե asedia բառը դուրս մղեց Հիպոկրատյան մելանքոլիային և սկսեց օգտագործվել նաև թախծի իմաստով: Այսպիսով միջնադարյան միտքը ապատիայի մեջ տեսնում էր նաև տրամադրության անկայունություն (լաբիլություն) և’ ինչպես արատ, և’ ինչպես հիվանդություն, իսկ հաճախ երկուսն էլ միասին:

Մոտավորապես նույնպիսին է նաև ֆրանսիական ennui բառի ճակատագիրը: Ի սկզբանե դա asedia բառի ածանցավորն էր, բայց արդեն Պասկալը համարում էր, որ լաբիլությունը, թախիծը և տագնապը, չնայած որ տանջալի, բայց մարդու նորմալ վիճակներ են: Արդեն 17-րդ դարում ennui բառով բնորոշում էին ապրումների մի լայն շրջան՝ տագնապ, ճնշվածություն, տրտմություն, թախիծ, տաղտկություն, հոգնածություն, հիասթափություն: 18-րդ դարում անգլիական զգացմունքների բառարանում հայտնվում են bore, boredom (թախիծ, տաղտկություն), splee (դառնամաղձություն) բառերը: Փոխվում են ժամանակները, փոխվում են և բարքերը՝ թախիծը և տրտմությունը դառնում են գեղեցիկ և մոդայիկ: 19-րդ դարի սկզբի ռոմանտիկները արդեն անմիտ են դառնում առանց "համաշխարհային թախծի" զգացողության: Այն ինչը ժամանակին մահացու մեղք էր համարվում և արժանանում էր հասարակության պարսավանքին, վեր է ածվում, ինչպես նկատել է Օ.Խակսլին, սկզբից հիվանդության, իսկ հետո նուրբ լիրիկական զգացողության, որն էլ դառնում է ժամանակակից գրականության ստեղծագործություններից շատերի հեղինակների համար ոգեշնչման աղբյուր:

 

  Այլ ինտերնետ կայքերում այս հոդվածի վերաներկայացման դեպքում, ակտիվ հիպերհղումը դեպի www.psyhelp.am կայքը, պարտադիր է:

Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյան

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Նորություններ

GSM-կախվածություն

Շարժական կապի համատարածությունը և իրենց արտադրանքը մոլորակի համարյա բոլոր բնակիչներին վաճառելու հեռախոս արտադրողների ցանկությունը, բերում է նոր, նախկինում անհայտ հոգեկան խանգարումների և շեղումների արտահայտմանը: Հոգեբույժները սկսում են նկատել մարդկանց ավելի ու ավելի մեծ քանակ, որոնց մոտ, օդանավում, կինոթատրոնում, կամ հիվանդանոցում հեռախոսը անջատելու մասին անհրաժեշտ զգուշացումը առաջացնում է անհանգստություն և նույնիսկ վախ ու տագնապ:

Ավելին …

Ինչո՞վ են վտանգավոր...

..."տնայնածին հոգեբանները"

Զգուշացեք, հիմա շատ վիճելի հոդված է լինելու: Երբ այն կարդաք, հավանաբար կուզենաք ինձ մի լավ քոթակ տալ, կամ գոնե ասել՝. "Ոչ, ոչ, իմ ընկերները բոլորովին էլ այդպիսին չեն": Սակայ ամեն դեպքում եկեք մտածենք, թե ինչ վտանգ են մեզ համար ներկայացնում "տնայնածին հոգեբանները"՝ հարազատները, գործընկերները և ամենակարևորը՝ ընկերները:

Ավելին …

Կանացի դեմքի...

...չափորոշիչ

Կանացի դեմքի գեղեցկությունը որոշվում է որոշակի չափանիշներով՝ բիբերի միջև եղած հեռավորությամբ, աչքերի և բերանի միջև եղած հեռավորության և դեմքի երկարության ու լայնության հարաբերությամբ:

Ավելին …

Կարդալով սերը աչքերում

Այն, թե ինչքան արագ եք նկատում, նայում են Ձեր վրա, թե ոչ, կախված է նրանից, թե ինչքան "կանացի" կամ "տղամարդկային" տեսք ունի նայողը՝ ահա այսպիսին են վերջին հետազոտությունների արդյունքները: Հետազոտողները համարում են, որ տղամարդու կողմից, իր վրա նետված գեղեցիկ կնոջ հայացքը նկատելու արագության մեջ կարող է թաքնված դեր խաղալ էվոլյուցիոն առավելությունը:

Ավելին …

Ագրեսիա, կարգավիճակ...

...և սեքս

Երբևե մտածել եք, թե ինչու երբեմն աննշան բաների հետևանքով մարդը դուրս է գալիս հունից: Ինչու սխալ հայացքը կամ թափված կաթը կարող են բերել վեճի կամ նույնիսկ կռվի: Մինեսսոտա նահանգի համալսարանի հետազոտող Վլադաս Գրիշկևիչիուսը, ինչու էեն մարդիկ ճանճից փիղ սարքում, հարցին տալիս է երեք պատասխան՝ ագրեսիա, կարգավիճակ և սեքս:

Ավելին …

Անթրոպոմորֆիզմ

Տնային կենդանիների նկատմամբ ցուցաբերվող անթրոպոմորֆիզմը, հաճախ մեր կողմից գնահատվում է որպես դրական և հումանիստական երևույթ, սակայն մեր չորքոտանի ընկերների դաստիարակության հարցում, այն միայն խանգարում է:

Ավելին …

Հարց ու պատասխան

Ամուսինս կարծում է, որ...

...երեխայի հայրն ինքն է...

Հարց՝

Բարև Ձեզ: Ես 27 տարեկան եմ: Ամուսնացած եմ արդեն 3 տարի, ունեմ երեխա, որն իմ ամուսնուց չէ (այդ մասին նա չգիտի), այլ սիրած մարդուց, ով նույնպես ամուսնացած է արդեն 13 տարի: Սիրեցյալիս ճանաչում եմ արդեն 8 տարուց ավելի:

Սկզբում, նա ինձ հետ հարաբերություններ չէր ցանկանում ունենալ, բացատրելով, որ ամուսնացած է ու չի ուզում ինձ ցավեցնել: Այն ժամանակ, ուղեղով ես նրան հասկանում էի, սակայն մինչև ականջներս սիրահարվեցի: Ես փորձեցի ընդունել իրավիճակը այնպիսին, ինչպիսին որ կար, և բաց թողեցի նրան, փորձելով մոռանալ ամեն ինչ, մտածելով, որ իմը չի, այն էլ ուրիշինն է:

Ավելին …

Չեմ ներում անցյալը

Հարց՝

Բարի օր: Իմ անունը Յուլիա է, ես 20 տարեկան եմ: Ամուսնացած չեմ, երեխաներ չունեմ, ապրում եմ ծնողներիս հետ: Ինձ տարբեր ձևի եմ վերաբերվում՝ երբեմն հպարտանում եմ ինձնով, երբեմն հայհոյում եմ ինձ, հասկանալով, որ կարող էի ավելի ճիշտ վարվել: Ես զգացմունքային մարդ եմ, բայց դրա հետ մեկտեղ կարող եմ բավականին հանգիստ ինձ դրսևորել: Հեշտությամբ գնում եմ շփման, բայց ոչ կոնֆլիկտի, միշտ ցանկանում եմ հասկանալ և ընդունել դիմացինիս տեսակետը, մարդկանց ընդունում եմ այնպես, ինչպիսին նրանք կան, սակայն ատում եմ էգոիստներին: Շատ ընկերներ և լավ ծանոթներ ունեմ: Շատերը ինձ ընկալում են որպես բարի և հասնող մարդ, որը միշտ կօգնի, կլսի և կսատարի: Հենց այս բանի համար էլ ինձ գնահատում են և վստահում: Ահա և կարճ իմ մասին:

Ավելին …

Նա ինձ լքեց իմ կարճ...

...տաբաթի պատճառով...

Հարց՝

Բարև Ձեզ Միհրդատ Ռոստոմովիչ: Ես Նատալյան եմ: 19 տարեկան եմ, ապրում եմ Պյատիգորսկում՝ Ստավրոպոլի նահանգ: Ապրում եմ ծնողներիս և եղբորս հետ (համերաշխ ընտանիք է՝ վեճեր լինում են, սակայն ոչ լուրջ): Ես սանգվինիկ եմ: Ինտելեկտս լավ զարգացած է: Վարքագիծս կայուն է: Ինքնատիրապետումս լավը: Ինքնագնահատականս նորմալ: Ակտիվ եմ և ընկերասեր:

Ավելին …

Բաժանվել եմ սիրելիիցս...

...և տեղս չեմ գտնում...

Հարց՝

Բարև Ձեզ: Իմ մոտ հետևյալ իրավիճակն է՝ ես բաժանվել եմ իր սիրած տղամարդուց: Վերջին շրջանում նրա մոտ այնպիսի անտարբեր վերաբերմունք էր իմ նկատմամբ, որ ես չեմ ուզում նրա հետ որևէ ընդհանուր բան ունենալ: Չեմ էլ հասկանում՝ սիրում եմ նրան թե ոչ: Վերջին շրջանում տեղի ունեցած այն ամենից հետո, որ ես վերապրել եմ, կարելի էր նրան ատել:

Ավելին …

Մենք արդեն 9-10 ամիս է

...ամեն օր վիճում ենք...

Հարց՝

Բարև Ձեզ։ Իմ անունն է Եկատերինա։ Ես 18 տարեկան եմ։ Ապրում եմ Եկատերինբուրգում ծնողներիս հետ (մորս, տատիկիս և պապիկիս)։ Կապնված եմ մի 18 տարեկան երիտասարդի հետ։ Ես շատ դժվար վիճակում եմ, չգիտեմ թե ում դիմեմ՝ հոգեբանի մոտ գնալ չեմ ուզում, որովհետև նրանք հաճախ փորձում են իմանալ այն, ինչի կարիքը չկա։ Այսպես ինձ ավելի հարմար է թվում…

Ավելին …

Գտել եմ ամուսնուս...

...գաղտնի նամակագրությունը իր նախկինի հետ…

Հարց՝

Բարև Ձեզ: Իմ անուն է Ելենա: Ես 22 տարեկան եմ, ապրում եմ Կիևում, ամուսնուս և ծնողներիս հետ (երեխաներ չունենք): Ես դժվար վիճակում եմ՝ ամուսնուս հետ լուրջ կոնֆլիկտ ունեմ:

Ես բաց մարդ եմ, մտածող, զգայուն, ինձ սիրում եմ: Կարծում եմ, որ շրջապատս ինձ ընկալում է այնպես, ինչպես ես ինքս: Որոշ մարդիք ինձ համարում են չափազանց դժվար (աշխատավայրում ենթականերս՝ պահանջկոտությանս պատճառով):

Ավելին …