ՄԱՐԻԱՄ ԱՐԱՅԻԿԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Մասնագիտական գորձունեություն

 • 2020 թ. առ այսօր – «ՄԱԴԱԹՅԱՆ» Հոգեբանական Կենտրոն, հոգեբան, ք. Երևան, Վ․ Վաղարշյան 26:
 • 2017-2019 թթ. – «Պոզիթում» Հոգեբանական Կենտրոն, հոգեբան, ք. Երևան, Վ. Համբաձումյան 47, բն 79:
 • 2016-2017 թթ. – «Բանալի» ընտանեկան կենտրոն, հոգեբան, ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 47:
 • 2014-2015 թթ. – պրակտիկա, «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, ծանոթություն հոգեբանական տարբեր ուղությունների և խորհրդատվության անցկացման նորմերի հետ, ք. Երևան, Մաշտոց 40:
 • 2013-2014 թթ. - ակտիվ պրակտիկա, «Ուսմունք» դպրոց, անհատական աշխատանք աշակերտների հետ՝ պրոեկտիվ մեթոդիկաների օգնությամբ և հոգեբանական բնութագրի կազմում, ք. Երևան, Հ. Էմին 4։

Կրթությունը

 • 2020 թ․ - «ՆԼԾ Պրակտիկ» սեմինար-թրեյնինգ, «ՆԼԾ Պրակտիկ» որակավորում՝ որակավորված Համաշխարհային, Եվրոպական և Ասիական հոգեթերապևտիկ ասոցիացիաների և Համառուսական Արհեստավարժ Հոգեթերապևտների Լիգայի կողմից, «ՄԱԴԱԹՅԱՆ» Հոգեբանական Կենտրոն, ք․ Երևան, Վաղարշ Վաղարշյան փող․ 26։ (1)
 • 2018 թ. - «Պոզիտիվ հոգեբանության խորհրդատու», Պոզիտիվ Հոգեթերապիայի Համաշխարհային Ասոցիացիա (WAPP), Պոզիտիվ հոգեթերապիայի «Պոզիթում» կենտրոն, ք․ Երևան, Վիկտոր Համբարցումյան փող․ 47։ (2)
 • 2017 թ. - «Positum մեթոդի կիրառմամբ հոգեբանական խորհրդատվություն», Պոզիտիվ հոգեթերապիայի բազային կուրսի 1 մոդուլ, Պոզիտիվ Հոգեթերապիայի Համաշխարհային Ասոցացիա (WAPP), ք․ Երևան, Վիկտոր Համբարցումյան փող․ 47։ (3)
 • 2017 թ․ - «Նորարարական հասկացությունները Պոզիտիվ հոգեթերապիայում», Պոզիտիվ հոգեթերապիայի բազային կուրսի 2 մոդուլ, Պոզիտիվ Հոգեթերապիայի Համաշխարհային Ասոցացիա (WAPP), ք․ Երևան, Վիկտոր Համբարցումյան փող․ 47։ (4)
 • 2017թ. – «Աչքերի շարժումների ապազգայունացում և վերամշակում» (EMDR) մեթոդ, ք․ Երևան, Վիկտոր Համբարցումյան փող․ 47։ (5)
 • 2017 թ․ - «Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում», Արաբկիր բժշկական կենտրոն, ք․ Երևան, Մամիկոնյանց փող․ 30։ (6)
 • 2017 թ. - «Մկանային համակարգի կառավարում», Պոզիտիվ հոգեթերապիայի կենտրոն, ք․ Երևան, Վիկտոր Համբարցումյան փող․ 47։ (7)
 • 2016 թ․ - «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանություն», Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ք․ Երևան Ալեք Մանուկյան փող․ 1։ (8)
 • 2016 թ. - «Իմ մանկությունը և պատանեկությունը» գիտագործնական սեմինար, ԱԱԲՄՀԱ, ք․ Երևան, Էզրաս Ասրատյան փող․ 9։ (9)
 • 2016–2018 թթ. – Մագիստրստուրա, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, «Անձի հոգեբանություն», ք․ Երևան, Հովսեփ Էմին փող․ 123։ (10)
 • 2015–2016 թթ. - «Հոգեբանական խորդատվության տեխնիկաների ծանոթություն և ուսուցում», թիվ 2 բուժ միավորում, ք. Երևան, Արամ փող․ 54։
 • 2012-2016թթ. – Բակալավրիատ, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, «Հոգեբանություն», ք․ Երևան Հովսեփ Էմին փող․123։ (11)

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты