Նկարիչ Մայքլ Պարկեսի "Մոգական ռեալիզմը"

Խխունջը

Մի սառը քամոտ օր, գարնան վերջին, մի խխունջ սկսեց բարձրանալ բալենու վրա:

Մոտակա ծառի վրա նստած ճնճղուկները ի սրտե ծիծաղեցին նրա վրա: Հետո նրանցից մեկը մոտ թռչեց ու հարցրեց՝

- Հեյ, Դու, հիմար, մի՞թե չես տեսնում, որ այս ծառի վրա բալ չկա:

Չընդհատելով իր ճանապարհը Խխունջը պատասխանեց՝

- Կլինեն, երբ ես այնտեղ կհասնեմ:


Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты