Նկարիչ Մայքլ Պարկեսի "Մոգական ռեալիզմը"

Ձմեռային առակ

Ապրում էին երկու հարևան: Ձմեռ եկավ: Առաջին հարևանը վաղ առավոտյան դուրս եկավ դան առաջի ձյունը բահով մաքրելու:

Սակայն տեսավ, որ հարևանի մոտ՝ խնամքով տրորված արահետ է:

Մյուս առավոտ նորից ձյուն եկավ: Առաջին հարևանը

այս անգամ կես ժամ էլ շուտ դուրս եկավ ձյուն մաքրելու, սակայն հարևանի մոտ արահետն արդեն տրորված էր:

Երրորդ օրը՝ ձյունը մինչև ծնկներն էր: Առաջին հարևանը ավելի շուտ դուրս եկավ բակը կարգի բերելու... Իսկ հարևանի մոտ ճանապարհն արդեն ուղիղ է և մաքուր:

Այդ օրը նրանք հանդիպեցին փողոցում, զրուցեցին, առաջին հարևանը հարցրեց՝

— Լսիր, հարևանս, այդ ե՞րբ ես հասցնում տանդ առաջի ձյունը հավաքել:

Երկրորդ հարևանը սկզբից զարմացավ, իսկ հետո ծիծաղելով ասաց՝

— Իսկ ես երբեք էլ չեմ հավաքում, այդ ինձ մոտ ընկերներն

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты