Նկարիչ Ռենե Մագրիտտի ստեղծագործությունը - "ՄԱԴԱԹՅԱՆ" Հոգեբանական Կենտրոն

Ինչ՞ է տալիս հոգեբանի խորհրդատվությունը

Դիմելով արհեստավարժ հոգեբանի խորհրդատվությանը, Դուք կարող ենք ստանալ այնպիսի անկախ մասնագետի որակավորված օգնություն, ով չի հանդիսանում շահագրգիռ կողմ և կարող է նայելով Ձեր աչքերի մեջ ասել ճշմարտությունը:

Յուրաքանչյուր արհեստավարժ հոգեբան, երկարատև ուսուցում է անցնում, որպեսզի կարողանա հասկանալ մարդկային հոգու նրբությունները: Չնայած տեսությունների առատությանը և համալսարանում ուսման ջանասիրությանը, հոգեբանի համար ամենակարևորը՝ մարդկանց օգնելու ցանկությունն է: Յուրաքանչյուր մարդ եզակի է, և հոգեբանի առաջնային խնդիրը կայանում է նրանում, որ ճիշտ գնահատի սեփական խնդրով իրեն դիմած մարդու եզակիությունը, և կազմված իրավիճակից գտնի այն ելքերը, որոնք կլինի ամենաընդունելին և ճիշտը հենց այդ մարդու՝ դիմողի համար:

 

Արհեստավարժ հոգեբանը կարող է հասկանալ Ձեզ, լսել և ցույց տալ լույսը թունելի վերջում:

Մենք պատրաստ ենք օգնել Ձեզ, եթե դուք որոշեք դիմել մեզ Ձեր խնդրով: Եթե Ձեզ մոտ դժվարություններ են սկսել, Դուք սկսել եք չհասկանալ Ձեր հարազատներին կամ հակառակը, մեր մասնագետները կփորձեն հասկանալ Ձեր իրավիճակը, ուշադիր կլսեն Ձեզ, և կօգնեն վերականգնել սերը և խաղաղությունը Ձեր ընտանիքում և Ձեր հոգում: Եթե Դուք սթրես եք տարել, կամ հոգեբանական տրավմա, մենք կօգնենք Ձեզ վերադառնալ կյանքի նորմալ հունին և անցնել ներքին դժվարությունների վրայով այնքան հեշտությամբ և անցավ, որքանով որ դա հնարավոր է:

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты