Նկարիչ Ռենե Մագրիտտի "Մոգական ռեալիզմը"

Աշակերտն ու Ծերունին

- Ուսուցիչ, ինչու՞ ես թախծում, - հարցրեց աշակերտը Ծերունուց:

- Մարդիկ դադարել են տեսնել ճշմարտությունը: Երեք անգամ ես ցույց տվեցի Ձեզ երեքիդ

սպիտակ զգեստը կեղտի բիծը վրան և հարցրեցի՝ "ի՞նչ եք տեսնում": "Կեղտոտ բիծ", - ասաց Ձեզանից յուրաքանչյուրը: Եվ Ձեզանից և ոչ մեկը չպատասխանեց՝ "սպիտակ զգեստ":
Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты