ՄԱՐՄՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊՏԻԿ ԽՈւՄԲ ՀՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

"ՄԱՐՄՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ" հղիների խումբ

12 Հունիսի 2020

"ՄԱԴԱԹՅԱՆ" հոգեբանական կենտրոնը, առաջին անգամ Հայաստանում սկսում է ՄԱՐՄՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊՏԻԿ ԽՄԲԻ աշխատանքներ՝ ՀՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

Ցանկացած կնոջ կյանքում հղիությունը յուրահատուկ ժամանակաշրջան է։ Այս ընթացքում մենք մեր ողջ ուժն ու ժամանակը տրամադրում ենք նոր կյանքի ձևավորմանը և շատ կարևոր է պահպանել ներդաշնակությունը՝ մեր անձի և սեփական մարմնի հետ։ Եթե սրան էլ հավելենք, որ մեր բալիկները իրենց աշխարհընկալումը սկսում են դեռևս ներարգանդային շրջանում և չափազանց զգայուն են հղիության ընթացքում մեր ունեցած զգայական և հոգեբանական կամայական փոփոխությունների նկատմամբ, ապա մեր խմբում ներգրավվելը դառնում է ուղղակի անհրաժեշտ:

"ՄԱՐՄՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ" հետծննդաբերական խումբ

19 Հունիսի 2020

"ՄԱԴԱԹՅԱՆ" Հոգեբանական Կենտրոնը կազմակերպում է ՄԱՐՄՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԽՄԲԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ ԼԱԿՏԱՑԻՈՆ՝ ՀԵՏԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ:

Ցանկացած կնոջ կյանքում երեխայի ծնունդը՝ մի հրաշալի շրջան է, որն ենթադրում է պարգևի նման բերկրանք։ Սակայն ոչ միշտ է, որ ամեն բան հարթ և սահուն է ընթանում։ Այս փուլում հաճախ առաջանում են մի շարք հոգեբանական խնդիրներ՝ հետծննդաբերական դեպրեսիա, որից էլ արդեն որպես հետևանք՝ ինքնագնահատականի նվազում, ընտանեկան խնդիրներ և այլն։ Աշխարհի բոլոր ծննդաբերող կանանց 70%-ը այս, թե այն կերպ առընչվում են հետծննդյան դեպրեսիայի հետ, իսկ արդեն նրանց 20%-ի մոտ այդ դեպրեսիան ձգվում է երեխայի ծնունդից հետո 1 տարի և ավել:

"ՎԱՃԱՌՔԻ ՎԱՐՊԵՏ" հոգեբանական թրեյնինգ

11 Հունվարի 2021

"ՄԱԴԱԹՅԱՆ" հոգեբանական կենտրոնը կրկին կազմակերպում է իր՝ արդեն մեծ ճանաչում գտած "ՎԱՃԱՌՔԻ ՎԱՐՊԵՏ" թրեյնինգը, հիմնված հոգեբանության ՆեյրոԼինգվիստիկ Ծրագրավորում (NLP) ուղղության վրա, որը կօգնի մեզ հասկանալ գնորդի կարիքները և նրա հոգեբանությունը:

Թրեյնինգի ժամանակ մենք կսովորենք ՎԱՃԱՌԵԼ՝ վաճառել ամեն ինչ և այնքան գրագետ, որ մեր վաճառքի հաջողությունները կկարողանանք հասցնել ԱՌԱՎԵԼԱԳՈւՅՆԻ:

ԹՐԵՅՆԻՆԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ՝

"ԱՐՏ-ԹԵՐԱՊԻԱ՝ բազային տեխնիկաներ" ուսուցողական թրեյնինգ

12 Հունվարի 2021

"ՄԱԴԱԹՅԱՆ" հոգեբանական կենտրոնը կրկին կազմակերպում է "ԱՐՏ-ԹԵՐԱՊԻԱ՝ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ" ուսուցողական թրեյնինգը, որն ուղղակիորեն համապատասխանում է բոլոր միջազգային չափանիշներին և ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՐՋԱԳՈւՅՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԼԻԳԱՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ:

ԹՐԵՅՆԻՆԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ՝

Հոգեբանական Կենտրոն "ՆԼԾ-պրակտիկ" թրեյնինգ

"ՆԼԾ պրակտիկ" (NLP practitioner) թրեյնինգ

12 Հունվարի 2021

"ՄԱԴԱԹՅԱՆ" հոգեբանական կենտրոնը, սեպտեմբերի 04-ին կազմակերպում է "ՆԼԾ պրակտիկ" (НЛП-практик, NLP-parctitioner)՝ հերթական Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման թրեյնինգը, որն ուղղակիորեն համապատասխանում է բոլոր միջազգային չափանիշներին և ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՐՋԱԳՈւՅՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԼԻԳԱՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ:

Ելնելով այս թրեյնինգի պահանջվածությունից, նախապես ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ սա վերջինն է հերթական "ՆԼԾ պրակտիկ" (НЛП-практик)՝ հերթական Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման թրեյնինգներից, որը տեղի է ունենալու այս արժեքով:

Հաջորդ կազմակերպված այս թրեյնինգի գինը զգալի բարձրանալու է, այնպես որ ցանկացողները շտապե՛ն գրանցվել այս թրեյնինգին, քանի որ տեղերը սահմանափակ են՝ միայն 12 տեղ:

ԹՐԵՅՆԻՆԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ՝

Татев Нагапетовна Нагапетян - Психологический Центр "МАДАТЯН"

«ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈւԹՅՈւՆ» WORKSHOP

13 Հունվարի 2021

«ՄԱԴԱԹՅԱՆ» Հոգեբանական Կենտրոնը կազմակերպում է «Լոգոպեդական առաջնային խորհրդատվություն» թեմայով WORKSHOP, որի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն կունենան ոչ միայն տեսականորեն ծանոթանալ լոգոպեդական առաջնային խորհրդատվության առանձնհատկություններին, այլ նաև գործնականում տեսնելու, փրձելու և փորձարկելու, շտկելու իրենց հմտություններն ու կարողություններն այդ ոլորտում։

WORKSHOP-Ի ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ`

Татев Нагапетовна Нагапетян - Психологический Центр "МАДАТЯН"

«ՀՆՉԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ՇՏԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԴԻՍԼԱԼԻԱՅԻ ԵՎ ԴԻԶԱՐՏՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈւՄ» ԹՐԵՅՆԻՆԳ

14 Հունվարի 2021

«ՄԱԴԱԹՅԱՆ» Հոգեբանական Կենտրոնը կազմակերպում է «ՀՆՉԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ՇՏԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԴԻՍԼԱԼԻԱՅԻ ԵՎ ԴԻԶԱՐՏՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈւՄ» տեսագործնական թրեյնինգը, որի ընթացքում մասնակիցները ձեռք կբերեն այնպիսի, գործնականում կիրառելի հմտություններ, որոնք կօգնեն հետագայում առավել արդյունավետ կազմակերպել շտկողազարգացնողական աշխատանքները դիզարտրիայի և դիսլալիայի դեպքում:

ԹՐԵՅՆԻՆԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ՝

Татев Нагапетовна Нагапетян - Психологический Центр "МАДАТЯН"

«ԱՆԽՈՍՈւԹՅՈւՆԻՑ ԴԵՊԻ ԽՈՍՔ» ԹՐԵՅՆԻՆԳ

15 Հունվարի 2021

«ՄԱԴԱԹՅԱՆ» Հոգեբանական Կենտրոնը կազմակերպում է «Անխոսությունից դեպի խոսք» տեսագործնական թրեյնինգը, որի ընթացքում մասնակիցները ձեռք կբերեն այնպիսի, գործնականում կիրառելի հմտություններ, որոնք կօգնեն հետագայում առավել արդյունավետ կազմակերպել շտկողազարգացնողական աշխատանքները անխոսության պարագայում:

ԹՐԵՅՆԻՆԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ՝

«ՆԼԾ ՊՐԱԿՏԻԿ» (NLP PRACTITIONER) ԹՐԵՅՆԻՆԳ

«ՆԼԾ ՊՐԱԿՏԻԿ» (NLP PRACTITIONER) ԹՐԵՅՆԻՆԳ

30 Նոյեմբերի 2021

«ՄԱԴԱԹՅԱՆ» Հոգեբանական Կենտրոնը, նոյեմբերի 30-ին կազմակերպում է «ՆԼԾ պրակտիկ» (НЛП-практик, NLP-parctitioner)՝ հերթական Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման թրեյնինգը, որն ուղղակիորեն համապատասխանում է բոլոր միջազգային չափանիշներին և ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՐՋԱԳՈւՅՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԼԻԳԱՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ:

ԹՐԵՅՆԻՆԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆԸ՝

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты