Նկարիչ Ռենե Մագրիտտի "Մոգական ռեալիզմը"

Եհովայի ինքնակոչ վկաների հոգեբանական ազդեցության լծակները

Հոդվածը տպագրված է "Հոգեբանություն և կյանք" ամսագրում N 3, 2007 թ, 125-131 էջ: Հանդեսը ընդգրկված է ՀՀ ԲՈւՀ-ի գիտական հանդեսների ցուցակում՝ համաձայն ՀՀ ԲՈւՀ-ի խորհրդի 17.12.2001 թ.-ի նիստի որոշման (արձ:N25)՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների համար: Հեղինակ՝ Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյան:

Հոդվածը նվիրված է այսօրվա ակտուալ և ցավալի թեմաներից մեկին՝ Եհովայի վկաներ աղանդին:

Աշխատությունում հոգեբանության տեսանկյունից բացատրվում է իրական հավատի անհրաժեշտությունը մարդու կյանքում, դրա հետ մեկտեղ բերվում են աղանդների հոգեբանական այլասերման և հոգեորսության բացասական ազդեցության լուրջ փաստարկներ:

Փոքրիկ պատմական ակնարկով, բերվում է Եհովայի վկաներ կազմակերպության ստեղծման և տարածման կեղծ հիմնավորումները: Պարզաբանվում նրանց աշխատելու և քարոզելու մոտիվները և բացահայտվում իրական պատկերները:

Նկարիչ Ռենե Մագրիտտի "Մոգական ռեալիզմը"

Ալերգիաների առաջացման մեխանիզմները և բուժումը հոգեբանական տեսանկյունից

Հոդվածը տպագրված է եղել "Հոգեբանություն և կյանք" ամսագրում N 3-4, 2002 թ, 73-78 էջ: Հանդեսը ընդգրկված է ՀՀ ԲՈւՀ-ի գիտական հանդեսների ցուցակում՝ համաձայն ՀՀ ԲՈւՀ-ի խորհրդի 17.12.2001 թ.-ի նիստի որոշման (արձ:N25)՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների համար: Հեղինակ՝ Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյան

Այժմյան Հայաստանում, ամենատարբեր հիվանդությունների նկատմամբ, բավականաչափ տարածված են բժշկա-կենսաբանական մոտեցումները և համարյա թե անտեսվում են հոգեբանական գործոնները: Իրականում, կամայական հիվանդություն, բացի կենսաբանական գործոններից ունի նաև հոգեբանական հիմքեր, որոնք ծանրակշիռ դեր են կատարում այդ հիվանդության կայացման մեջ: Սա նշանակում է, որ հիվանդության բուժման և առողջացման ժամանակ այս՝ հոգեբանական գործոնների անտեսումը, կբարդացնի բժիշկ - կենսաբանների խնդիրը, իսկ որոշ դեպքերում կվերածի այն անլուծելի պրոբլեմի, կամ խնդրի, որը լուծվում է միայն կատեգորիկ միջոցներով:

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты