Տաթև Նահապետի Նահապետյան - "ՄԱԴԱԹՅԱՆ" Հոգեբանական Կենտրոն

Տաթեվ Նահապետի Նահապետյան

Մասնագիտական գործունեություն՝

    1. 2015 - առ այսօր - "ՄԱԴԱԹՅԱՆ" հոգեբանական կենտրոն: Կլինիկական հոգեբան: Երևան, Վաղարշյան 26
    2. 2014-2015թթ. - "Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն": Հոգեբան: Երևան, Ալեք Մանուկյան 9:
    3. 2014-2015թթ. - "ԱՌԻԳ-ՄԵԴ" բժշկական կենտրոն: Կլինիկական հոգեբան: Երևան, Բարձրաբերդի 7/7

Կրթությունը՝

     1. 2015թ. սեպտեմբեր - "Արհեստավարժ Հոգեթերապևտիկ Լիգա"-ի Վավեր անդամ: - Համառուսաստանյան Արհեստավարժ Հոգեթերապևտների Լիգա: ՌԴ, ք. Մոսկվա
    1. 2015թ. հուլիս - "Արտ-թերապևտիկ իննովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը հոգեթերապևտիկ աշխատանքում": "Օսնովա" Համաուկրաինական թրենինգային կազմակերպություն: Կիև:
    2. 2015թ. հուլիս - "Արտ-թերապևտիկ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը հոգեթերապևտիկ աշխատանքում": Մ.Պ.Դրագոմանովի անվ. Ժոողովրդական Մանկավարժական Ինստիտուտ, Սոցիալական աշխատանքի և կառավարման ինստիտուտ և Արտ-թերապիայի Արևմտա-ուկրաինական ասոցիացիա՝ "ՍԱԱՏ": Կիև:
    3. 2015թ. ապրիլ - "Արտ-թերապևտիկ ժամանակակից իննովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը հոգեթերապևտիկ աշխատանքում": Արտ-թերապիայի Արևմտա-ուկրաինական ասոցիացիա՝ "ՍԱԱՏ": Կիև:
    4. 2014թ. դեկտեմբեր - "ՆԼԾ Պրակտիկ" սեմինար-թրեյնինգ: "ՆԼԾ Պրակտիկ" որակավորում՝ որակավորված Համաշխարհային, Եվրոպական և Ասիական հոգեթերապևտիկ ասոցիացիաների և Համառուսական Արհեստավարժ Հոգեթերապևտների Լիգայի կողմից: "Մադաթյան" հոգեբանական կենտրոն: Երևան:
    5. 2014թ. փետրվար - "Միջանձնային թերապիա" գործնական դասընթաց: "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    6. 2013թ. հոկտեմբեր - "Կլինիկական հոգեբանի աշխատանքի կազմակերպում" գործնական դասընթաց: "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    7. 2013թ. ապրիլ - Հետազոտական աշխատանք՝ սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող անձանց հետ: "Էրեբունի" բժշկական կենտրոն: Երևան:
    8. 2012թ. մայիս - "Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա" գործնական դասընթացի առաջին փուլ: "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    9. 2012թ. ապրիլ - "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում", փուլ՝ "Խարսխման տեխնիկա": "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    10. 2011թ. դեկտեմբեր - "Յունգյան մոդելով անձնային աճ": "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    11. 2011թ. նոյեմբեր - "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում", փուլ՝ "Մետամոդել": "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    12. 2009թ. նոյեմբեր - "Ինքնավերլուծության հմտությունների զարգացում" գործնական դասընթաց: "Կիրառական հոգեբանություն" կենտրոն: Երևան:
    13. 2011-2013թթ. - Երևանի Պետական Համալսարանի հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան` կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա մասնագիտությամբ:
    14. 2007-2011թթ. - Երևանի Պետական Համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանություն բաժին: «Հոգեբանություն» բակալավրի աստիճան: Ուսուցչի որակավորում:

Հրապարակումներ՝

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты