Նկարիչ Ռենե Մագրիտտի "Մոգական ռեալիզմը"

Եհովայի ինքնակոչ վկաների հոգեբանական ազդեցության լծակները

Հոդվածը տպագրված է "Հոգեբանություն և կյանք" ամսագրում N 3, 2007 թ, 125-131 էջ: Հանդեսը ընդգրկված է ՀՀ ԲՈւՀ-ի գիտական հանդեսների ցուցակում՝ համաձայն ՀՀ ԲՈւՀ-ի խորհրդի 17.12.2001 թ.-ի նիստի որոշման (արձ:N25)՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների համար: Հեղինակ՝ Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյան:

Հոդվածը նվիրված է այսօրվա ակտուալ և ցավալի թեմաներից մեկին՝ Եհովայի վկաներ աղանդին:

Աշխատությունում հոգեբանության տեսանկյունից բացատրվում է իրական հավատի անհրաժեշտությունը մարդու կյանքում, դրա հետ մեկտեղ բերվում են աղանդների հոգեբանական այլասերման և հոգեորսության բացասական ազդեցության լուրջ փաստարկներ:

Փոքրիկ պատմական ակնարկով, բերվում է Եհովայի վկաներ կազմակերպության ստեղծման և տարածման կեղծ հիմնավորումները: Պարզաբանվում նրանց աշխատելու և քարոզելու մոտիվները և բացահայտվում իրական պատկերները:

Ստորև ավելի մանրամասնորեն նկարագրված է Եհովայի վկաների հոգեորսության մեթոդներն ու ձևերը՝ դոմինանտության ստեղծումից սկսաց մինչև մոտիվացիաների ստեղծումը, ներառելով նաև ներշնչման տեխնիկաներն ու ձևերը:

Հաջորդիվ Դուք կարող եք ներբեռնել հոդվածը ամբողջությամբ՝ հայերեն լեզվով:

Բեռնել - www.psyhelp.am հոգեբան, հոգեբանություն, Միհրդատ Ռոստոմի Մադաթյան

Image
— Адрес

Армения,
г.Ереван, ул. Вагарша Вагаршяна, 26

— Контакты